Filemaker Uygulamalarını Hızlandırma 1

Filemaker uygulamalarını hızlandırma
Filemaker uygulamalarını hızlandırma

Filemaker uygulamalarını hızlandırma tamamen bilinçli ve planlı filemaker kullanımı ile ilgilidir.

Filemaker uygulamalarını hızlandırma tamamen bilinçli Filemaker kullanımı ile ilgilidir. Yoksa Filemaker hızlandırma diye bir şey yoktur. Filemaker, Clarisin önerdiği platform ve koşullarda kullanıldığı zaman zaten hızlıdır. Fakat Filemakerı yavaşlatan şey, amatör ruhlu kişilerin bilinçsizce geliştirmiş oldukları plansız uygulamalardır. Filemaker kolaylığın diğer adıdır: Scriptleri, Summary alanları, Calculation alanları, Relationshipleri, Portalları, Related table ve alanları, search ve sortları ile gözlerimizi kamaştıran bir yapıya sahiptir. Bu bonbon şekerlerinin albenisine benzer. Haddinden fazka şeker tükettiğimizde albenisi vücudumuzda adeta zehire dönüşür ve sağlığımızı tehdit eder. İşte Filemaker ile geliştirmiş olduğumuz uygulamalalarımızı tasarlarken de Filemakerın bize sunduğu kolaylıkları pervasızca kullanmaktan kaçınmalıyız.

Örnek bir uygulama

Diğer örnek uygulama

Bu bilinci elde etmek için aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurmamız gerekmektedir:

Filemaker uygulamalarının performansı büyük ölçüde aşağıdakilerin miktarına bağlıdır:

  1. FileMaker istemcisinin veya ana bilgisayarın yapmak zorunda olduğu işler: (Örneğin, uygulamalarımızda çokça kullandığımız Calculation alanlar, ne bulursak tıka basa doldurduğumuz Layoutlar, çalıştırlması uzun zaman alan scriptler, Summary alanlar vb…). İşte bunlar Filemaker uygulamalarının canına okuyan faktörlerdir.
  2. Yukarıdaki iş ve işlemleri desteklemek için ağ üzerinden gönderilmesi gereken veriler: ( Bunların sıralaması, ,indeklenmesi, Summary alanlar yoluyla yeniden işleme tabi tutulması vb…) İşte bunlar sizin Filemaker ve filemaker uygulamalarından nefret etmenize neden olur.

İyi performans alacağınız bir uygulama geliştirmek için önceden plan yapın ve uygulamanızı bu faktörlerin her ikisini de optimize edecek şekilde tasarlayın. İşte işin sırrı budur. FileMaker uygulama tasarımı şu bölümlere ayrılabilir:

  1. Veri tabanı şeması: (tablolar, field, ve relationshipler)
  2. Layoutlar,
  3. Scriptler

Veri tabanı şeması tasarlarken lütfen dikkat edin:

Depolanmamış hesaplama alanlarının kullanımını sınırlayın:

Problem:

Depolanmamış hesaplama alanları, değerlerine her ihtiyaç duyulduğunda yeniden hesaplanacaktır. Yani:

  • Bu alanları bir layoutta görüntülemek bile istemcinin yeniden hesaplama işlemi yapmasına neden olur. Hesaplama ilgili alanlara referans veriyorsa, ilgili alan verileri her seferinde istemciye indirilmesi gerekecektir. Liste Görünümü veya Tablo görünümünde olduğu gibi aynı anda birden fazla kayıt görüntülenirse, performans üzerindeki etki katlanarak artacaktır.
  • Bu alanların sıralanması ve sorgulanması daha fazla zaman alacak ve performansın düşmesine neden olacaktır.

Çözüm:

Çoğu durumda, bunun yerine o alana ait (auto-enter calculations) otomatik giriş hesaplamalarını kullanabilirsiniz: Bu alan seçeneği ayarlandığında, hesaplanan değer kayıt oluşturulduğunda otomatik olarak alanda saklanacak ve yeniden bir hesaplama işlemine gerek duyulmayacaktır. Alanı yeniden hesaplamak için, otomatik giriş hesaplamasında aynı tablodaki başka bir alana başvuru yapabilirsiniz; Başvurulan alan her değiştiğinde, otomatik giriş hesaplaması güncellenecek ve performans da artacaktır. Başvurulan alan, bir kullanıcı tarafından veya layout üzerindeki bir script trigger tarafından etkinleştirilen bir komut dosyası tarafından düzenlenebilir. Veriler alanda depolandığından, daha hızlı çekilir ve daha hızlı sıralama ve arama için alan indekslenebilir.

İlle de depolanmamış (unStored) hesaplama alanları kullanmanız gerekiyorsa, aynı anda bir layoutta görünen bu alanların sayısını sınırlayın – örneğin, bu alanları Form Görünümünde, bir sekme panelinde veya slayt panelinde, açılır pencerede veya bir kartta. Ayrıca, depolanmamış bir hesaplama alanının diğerine bağımlı olan bağımlılıklarını sınırlamanız veya ortadan kaldırmanız da işe yarayacaktır;

Devamı gelecek…

Hakkında Behlül Akkoç

Ayrıca inceleyin

Filemaker nasıl çalışır

filemaker nasıl çalışır Filemaker nasıl çalışır diye merak eden arkadaşlar lütfen bu videoyu izlesinler.

error: filemakerx.com