Arama sonuçlarınız

 1. Behlül AKKOÇ

  FileMaker WebDirect

  FileMaker WebDirect, bir web uygulamasının ve bir masaüstü uygulamasının özelliklerini birleştirerek, FileMaker Pro Advanced özelliklerini web üzerinden çalıştırmanızı sağlar. FileMaker WebDirect ile yapabilecekleriniz: web geliştirme araçlarını veya diğer teknolojileri kullanmadan uyumlu bir...
 2. Behlül AKKOÇ

  Sliding Up Based On

  Çıktılardaki boşlukları kaldırma konusunda dikkat edilmesi gerekli hususlar Genellikle, veritabanınızdaki alanlardaki bilgi miktarı değişir. Yazdırdığınızda, FileMaker Pro Advanced, alan sınırlarını daraltabilir ve alandaki bilgiler alan sınırını doldurmadığında ortaya çıkan boş alanı kapatmak...
 3. Behlül AKKOÇ

  Get(CurrentHostTimestamp)

  Bu işlev, ana bilgisayarın geçerli tarihini ve saatini döndürür; bu, istemcinin sunucudan farklı bir saat diliminde bulunması durumunda faydalıdır. Bu işlevi liste mizanpajında görünen kaydedilmemiş bir hesaplamada kullanmak, mizanpaj görünümü her güncelleştirildiğinde bulunan kümedeki her...
 4. Behlül AKKOÇ

  Get(CurrentExtendedPrivileges)

  Bu işlev, kullanıcının veritabanı dosyasına giriş yapma yöntemini temel alarak etkinleştirilmiş ayrıcalıkların adını döndürür. Biçim Get (CurrentExtendedPrivileges) Sonuç Etkin uzatılmış ayrıcalıkların adı. Bu örnek, bu işlevden gelen tipik bir sonucu gösterir: Get (CurrentExtendedPrivileges)...
 5. Behlül AKKOÇ

  Get(CurrentDate)

  Bu işlev geçerli tarihi döndürür. Biçim Get (CurrentDate) Sonuç İşlevini değerlendiren bilgisayarın işletim sistemi tercihlerine göre biçimlendirilmiş geçerli tarihi içeren bir tarih metin dizesi; genellikle, bir komut dosyasında Sunucuda Komut Dosyası Uygula komutu kullanılmadığı sürece...
 6. Behlül AKKOÇ

  Get (ConnectionState)

  Bu işlev, bir ana bilgisayardan ağ üzerinden erişilen bir veritabanına bağlantının güvenlik durumunu döndürür. Biçim Get (ConnectionState) Sonuç: Bağlantı durumunu gösteren bir numara. Mümkün olan değerler: 0 = ağ bağlantısı olmadığını gösterir (dosya yerel olarak kullanılır) 1 = şifreli...
 7. Behlül AKKOÇ

  Get (ConnectionAttributes)

  Bu işlev, ana bilgisayarın bağlantısıyla ilgili ayrıntıları döndürerek, bağlantının güvenli olduğundan emin olur. Biçim Get (ConnectionAttributes) Sonuç Ana bilgisayar sunucusunun adı ve SSL sertifika vericisi. Bu örnek, bu işlevden gelen tipik bir sonucu gösterir: Al (ConnectionAttributes) //...
 8. Behlül AKKOÇ

  Get(CalculationRepetitionNumber)

  Bu işlev değerlendirilmekte olan yinelenen bir hesaplama alanının tekrarını verir. Bu, bir hesaplama alanının her tekrarının karşılık gelen bir tekrar alanından bir değer alması veya tekrarlamaya bağlı olarak biraz farklı işlevler gerçekleştirmesi gerektiğinde yararlıdır. Biçim Get...
 9. Behlül AKKOÇ

  Get (ApplicationVersion)

  Bu işlev, veritabanı dosyasını açmak için kullanılan geçerli FileMaker Server sürümü için ürün adını ve sürümünü döndürür. Biçim Get (ApplicationVersion) Sonuç Ana bilgisayarda çalışan FileMaker Pro ürünü için bir uygulama tanımlama dizesi ve tam sürüm numarası içeren bir metin dizesi veya...
 10. Behlül AKKOÇ

  Get(ApplicationLanguage)

  Bu işlev, veritabanı dosyasını açmak için kullanılan uygulamanın geçerli dil sürümünü döndürür. Biçim Alın (ApplicationLanguage) Sonuç FileMaker Pro'nun dil sürümünün adını içeren bir İngilizce metin dizesi FileMaker WebDirect uygulaması veya web tarayıcısının veritabanı dosyasını açmak için...
 11. Behlül AKKOÇ

  Get(ApplicationArchitecture)

  Bu işlev, veritabanı dosyasını açmak için kullanılan, işlemciye özel sürümleri olan bir eklenti kurarsanız yararlı olabilecek uygulama sürümünün mimarisini döndürür. Biçim . Get (ApplicationArchitecture) Sonuç: FileMaker Pro uygulamasının mimarisini içeren bir metin dizesi. Mümkün olan...
 12. Behlül AKKOÇ

  Get (AllowFormattingBarState)

  Bu işlev, biçimlendirme çubuğunun görünür yapılıp yapılamayacağını belirler. Biçim Get (AllowFormattingBarState) Sonuç Biçimlendirme çubuğunun görünür olup olmayacağını belirten bir Boolean: 1 = doğru 0 = yanlış
 13. Behlül AKKOÇ

  Get(AllowAbortState)

  Bu işlev, kullanıcının bir scripti iptal etme seçeneğinin olup olmadığını belirler. Biçim Get (AllowAbortState) Sonuç Kullanıcının mevcut komut dosyasını iptal edip etmeyeceğini belirten bir Boolean: 1 = doğru; kullanıcı mevcut betiği iptal edebilir 0 = yanlış; kullanıcı mevcut betiği iptal edemez
 14. Behlül AKKOÇ

  Get (ActiveSelectionSize)

  Bu fonksiyon, aktif alandaki seçilen metnin karakter cinsinden uzunluğunu döndürür.
 15. Behlül AKKOÇ

  Get (ActiveRepetitionNumber)

  Bu fonksiyon, ön pencerede netleme alanın aktif alan tekrarını verir.
 16. Behlül AKKOÇ

  Get(ActivePortalRowNumber)

  Bu işlev hangi portal sırasının seçili olduğunu gösterir.
 17. Behlül AKKOÇ

  Get(ActiveModifierKeys)

  Bu işlev, kullanıcının şu anda hangi tuşa basacağını belirten bir değer döndürür.
 18. Behlül AKKOÇ

  Get(ActiveLayoutObjectName)

  Bu fonksiyon geçerli aktif yerleşim nesnesinin ismini döndürür: alanlar, düğmeler, portallar, sekmeler, web görüntüleyiciler
 19. Behlül AKKOÇ

  Get (ActiveFieldTableName)

  Bu işlev, odağı alanın ait olduğu tabloyu döndürür.
 20. Behlül AKKOÇ

  Get (ActiveFieldName)

  Bu fonksiyon ön pencerede o anda odağı olan alanı döndürür.
Üst