Yeni Nesil Filemaker Kitabı

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
Giriş

Filemaker Pro, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası halini almış, kolay kullanımı, güler yüzü ve esnekliği ile gönüllerimizde taht kurmayı başarmış eşsiz bir program olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Masa üstü ile Web dünyasını entegre edebilen yegane bir yazılım olması, diğerleri arasında Filemaker’ı farklı kılmaktadır. Bundan birkaç yıl önce Filemaker Pro Türkiye’de amatörce amaçlar için kullanılan bir yazılım iken yaptığımız gerek web gerekse kitap ve uygulama çalışmaları ile Filemaker Pro’ya olan ilgi oldukça artmaya ve amatörce amaçlar için kullanılan bu yazılım artık daha profesyonel amaçlar için kullanılmaya başladı. 2003 yılında yazımını ve yayımını bitirmiş olduğumuz “Filemaker Pro 6” kitabımızın, ülkemizde Filemaker Pro’yu kullanma konusunda cesaret bulamayan pek çok arkadaşımıza ışık tuttuğunu ve cesaret verdiğini bize gelen mail ve telefonlardan anlamış bulunmaktayız.
Türkiye’de Filemaker Pro tüm yönleriyle kullanılamayan fakat kullandığında oldukça başarılı çözümler üretmeyi başarabilen yegane yazılımdır. Az önce Filemaker Pro’nun hem masa üstü hem de web ile entegre yegane yazılım olduğunu dile getirmiş olduğumuz anımsayacak olursanız, üzülerek söylemek gerekir ki Filemaker Pro ülkemizde sadece masa üstü hedeflerimize ulaşmamızı gerekleştiren bir yazılımdan öte de geçebilmiş değildir. Elbette bunda hem Filemaker Pro’yu üreten firmanın Türkçe desteği vermemiş oluşunun hem de sözde Türkiye’de dağıtımcılığı yapan firmanın vurdumduymaz tavırları oldukça etkili olmuştur.
Filemaker Pro ile ürettiğiniz çözümleri isterseniz web ortamında paylaşıma açmanız da mümkündür. Bunu iki yolla yaparsınız: Instant Web Publishing ve Custom Web Publishing. Bunlardan her iki yöntem de Türkçe karakterlerini desteklemediği için Filemaker Pro 6’nın web ile olan bağlantısı Türkiye’de doğmadan ölmüş bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve bilgilendirmelerimiz bile Filemaker Pro’nun Web’teki Türkçe karakter sorunu nedeniyle ilgi görmemiş ve nedendir bilinmez, Filemaker Pro’nun birebir web ile entegre olmasını sağlayan CDML (Claris Dynamic Markup Language) desteği üretici firma tarafından Filemaker Pro7 versiyonu ile kaldırılmış bulunmaktadır. Filemaker Pro’nun kendi ürettiği ve yıllarca kullanılan CDML çözümünün birden bire kaldırılması hala akıl almaz bir soru işareti olarak kafalardaki yerini korumaya devam etmektedir.
Filemaker Pro6 ve önceki sürümlerde kimi eksiklikler ve yetersizlikler bulunmakta olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Biz bunları web sitemizde derinliğine ele alarak çözüm üretilmesi gerektiği üzerinde defalarca durmuştuk. Bunların neler olduğunu yeri geldiğinde anlatmaya çalışacağız. Filemaker Pro 7.0 ile artık yeni bir sayfa açılmış ve daha önce forumlarda sözünü ettiğimiz pek çok problem çözüme kavuşturulmuştur. Filemaker Pro 7, her ne kadar eski versiyonlarından farklı gibi görünse de yapı olarak aynı biçimi korumaya devam etmektedir. Filemaker Pro ile kendini programcı gibi algılayan pek çok insan hala Filemaker Pro’yu yeterli bulmamaktadır. Fakat umuyoruz ki zaman geçtikçe firmanın bunu da çözüme kavuşturarak kullanıcılarını rahatlatacağını düşünüyoruz. Filemaker Pro 7 geçmiş sürümlerinden pek çok yönü ile ileri çıkarken kimi yönlerden de geri durmaktadır. Bunlardan bence en önemlisi, daha ciddi bir çehreye kavuşmak için olsa gerek, eski sürümlerinde görülen kullanıcı dostluğundan birazcık kaybettiği gerçeğidir. Sözgelimi, Filemaker Pro 6 ile Filemaker Pro 7 karşılaştırıldığında Filemaker Pro 6’nın yenisine göre daha net ve anlaşılır olduğu, Filemaker Pro 7 ise daha karmaşık fakat o derecede güçlü olduğu göze çarpmaktadır. Gelişim için rahatlıktan ödün verilmesi de unutulmaması gereken bir gerçektir. Fakat Filemaker Pro 7’nin bir önceki işletim sistemlerinde çalışmaması da Filemaker Pro 6 kullanıcıları tarafından eleştirilen diğer bir konudur. Fakat zamanla bu problemlerin de çözüleceğine ve Filemaker Pro’nun gelecek vaat ettiğine olan inancımız tamdır.

Filemaker Pro 6 konusunda Türkiye’de eşi ve benzeri görülmemiş ciddiyet ve detayda bir kitap yazdığımızda değerli dostlarımıza yeni versiyonlarla ilgili çalışmalarımızın süreceğini duyurmuştuk. İşte bu “duyuru” bizim için “verilmiş bir söz” niteliğini taşıdığından, Filemaker Pro 7 üzerine bir çalışma yapmak bizim için bir sorumluluk halini almış bulunmaktadır. Bu çalışma kesinlikle ilk çalışmamızın bir devamı niteliğinde olacaktır. Zira daha önceki çalışmamızda ele aldığımız konuların neredeyse % 85 lik bölümü zaten Filemaker Pro 7’de aynıdır. Zira Filemaker Pro 7’de kimi eski versiyondaki işlev adları değiştirilmiş, kimi bazı işlevlerin yeri değiştirilmiş, kimi işlevler eklenmiş, kimi Script komutları ilave edilmiş, kimileri düzenlenmiş, Layout moduna kimi özellikler eklenmiş vb.. İşte bu nedenlerle kitabın hacmini küçültmek hem kullanım kolaylığı sağlamak hem de ekonomik bir yapıya kavuşturmak için önceki kitabımızda anlatılanları yeniden yazmak yerine o kitabımızda ilgili bölüme referans vermenin daha doğru olacağı kanısına vardık. Bu çalışmamız yöntem olarak ta ilk çalışmamızdan farklı olacaktır. Bu farklılıkları özetleyecek olursak,

 Yeni çalışmamız kesinlikle bir Çalışma Kitabı (Work Book) niteliğinde olacaktır.
 Kullanıcının metne boğulmadan hedefe en kısa yoldan daha görsel olarak ulaşmasını sağlamak hedeflenmektedir.
 Yapılacak olan işlemler adım adım (step-by-step) uygulamalı yapılacaktır
 Yeni özelliklere yeri geldiğinde yer verilecektir.
 Konuların daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla, ekran görüntülerine önem verilecektir.
 Örnek dosyalar, web sitemizde kitap alan kullanıcılarımızın hizmetine sunulacaktır.

Çalışmamızın Filemaker Pro kullanıcılarına yararlı olmasını dileriz…
 
Üst