Storage:

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
Alanların yinelenen özellikli alnlar olmasını ve indekslenerek aramalarda daha çabuk erişimi sağlamak için kullanılan bölümdür. Alanı çift tıklayarak “Storage” sekmesi tıklandığında karşınıza çıkar.
38
Repeating :
Repeating seçeneği işaretlendiğinde, yan taraftaki kutucuğa yazılan değer kadar alana veri girişi yapılabilecektir. Örneğin Adı isimli bir alanın repeating değerine 10 yazılırsa her bir kayıt için adı alanına 10 farklı veri girilebilecektir.

Indexing :
Indexing özelliği ile arama(find) işleminin daha hızlı yapılması sağlanır. Aynı zamanda bir alanla başka bir alan arasında relationship (ilişki) kurulabilmesi için bu alanın “indexing” özelliğinin açık olması gerekmektedir. Indexing özelliği “on” iken bu özellik açık açık; “off” iken kapalı; “Automatically turn indexing on if needed” seçildiğinde ise bu özellik, gerektiğinde açılacaktır. Aşağıdaki dil seçimi de indeksin hangi dilde yapılacağını belirler. 3.0 versiyonundan itibaren Filemaker Türkçe’yi desteklemeye başlamıştır. Fakat Türkçe tam olarak, istenilen ölçülerde henüz desteklenmemektedir. Bu da Türkiye’de yaşayan insanların Filemaker’a bakışını olumsuz yönde etkilemektedir.
 
Üst