OnObjectAVPlayerChange

fmdeveloper

Moderator
OnObjectAVPlayerChange olayı, bir düzen nesnesindeki medya durumunu değiştirdiğinde ortaya çıkar. Örneğin, bir kullanıcı bir alanı bir videoyu duraklattığında, oynattığında veya durdurduğunda veya video sona erdiğinde durduğunda bir komut dosyası tetikler.
Etkinlik, işlendikten sonra bir komut dosyasını tetikler.
 
Üst