Lookup ile ilintili veritabamı karşılaştırılması

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
  1. Lookup ile ilintili veritabanı birbirine benzer iki yöntemdir. Zira her ikisi de İlinti(Relationship) kullanır.
  2. Lookup yoluyla alandaki veriyi sadece alana kopyalar, güncelleyemezsiniz.
  3. Fakat ilintili veritabanı yoluyla verileri sürekli otomatik olarak güncellenir.
  4. Lookup yoluyla ilintili veritabanına kayıt ekleyemez, silemez, değiştiremezsiniz,
  5. Fakat ilintili database yoluyla bunların tümünü yapabilirsiniz.
  6. Bir müşteriye ait çeşitli işlemleri çeşitli ilintili dosyalarda yapabilirsiniz,
  7. Fakat bunu lookup yoluyla yapamazsınız.
 
Üst