İsteğe Bağlı Bileşenler Dahil

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
FMP formülü, aşağıdaki isteğe bağlı bileşenlerden herhangi biriyle oluşturulabilir:
• Sunucu adresi
• Hesap adı ve şifre
• Komut dosyası adı, parametre ve değişkenler
Bir Sunucu Adresi Dahil
URL yalnızca bir veritabanı adı içerdiğinde, FileMaker yerel bilgisayarda etkinleştirmek için açık bir veritabanı arayacaktır. Adı verilen veritabanı bulunamazsa, sessizce başarısız olur. Ancak, FMP protokolünün asıl amacı, sistemlerin bir ağ sunucusunda barındırılan veritabanlarına dinamik olarak erişmesine izin vermektir. Bunu yapmak için, bir FileMaker Server ana bilgisayarına olan adres belirtilmelidir. Bu, hem adresi hem de burada gösterilen bir veritabanı adını içerecek şekilde formülü genişletir:

52

URL’nin adres kısmı bir IPv4 adresi olabilir (yukarıda gösterildiği gibi) veya bir IPv6 adresi olabilir veya
DNS adı Bu örnekte gösterildiği gibidir :

FMP://[2001:0db8:0a0b:12f0:0000:0000:0000:0001]/Muhasebe.fmp12
FMP://filemaker.local/Muhasebe.fmp12
 
Üst