Get(CurrentHostTimestamp)

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
Bu işlev, ana bilgisayarın geçerli tarihini ve saatini döndürür; bu, istemcinin sunucudan farklı bir saat diliminde bulunması durumunda faydalıdır. Bu işlevi liste mizanpajında görünen kaydedilmemiş bir hesaplamada kullanmak, mizanpaj görünümü her güncelleştirildiğinde bulunan kümedeki her kaydın değerini güncellemeye çalışacağından veritabanınızın performansını ciddi şekilde düşürebilir.

Biçim Get (CurrentHostTimestamp)
Sonuç İşleme göre biçimlendirilmiş geçerli tarih ve saati içeren bir zaman damgası metin dizesi
ana bilgisayarın sistem tercihleri.
Bu örnek, bu işlevden gelen tipik bir sonucu gösterir:
Alın (CurrentHostTimestamp) // result = "1/15/2017 1:53:09"
 
Üst