Get(CurrentDate)

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
Bu işlev geçerli tarihi döndürür.
Biçim Get (CurrentDate)
Sonuç İşlevini değerlendiren bilgisayarın işletim sistemi tercihlerine göre biçimlendirilmiş geçerli tarihi içeren bir tarih metin dizesi; genellikle, bir komut dosyasında Sunucuda Komut Dosyası Uygula komutu kullanılmadığı sürece kullanıcının bilgisayarı.
Bu örnek, bu işlevden gelen tipik bir sonucu gösterir:
Alın (CurrentDate) // sonuç = 1/15/2017
 
Üst