Get (AllowFormattingBarState)

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
Bu işlev, biçimlendirme çubuğunun görünür yapılıp yapılamayacağını belirler.

Biçim Get (AllowFormattingBarState)
Sonuç Biçimlendirme çubuğunun görünür olup olmayacağını belirten bir Boolean:
1 = doğru
0 = yanlış
 
Üst