Get(AllowAbortState)

Behlül AKKOÇ

Yönetici
Yönetici
Bu işlev, kullanıcının bir scripti iptal etme seçeneğinin olup olmadığını belirler.

Biçim Get (AllowAbortState)
Sonuç Kullanıcının mevcut komut dosyasını iptal edip etmeyeceğini belirten bir Boolean:
1 = doğru; kullanıcı mevcut betiği iptal edebilir
0 = yanlış; kullanıcı mevcut betiği iptal edemez
 
Üst