Filemaker tablo güncellenmiyor

File Maker

New member
Bir plist dosyadan bir değer alıyorum ve bir FileMaker Pro tablosundaki bir alanın değerini güncellemeye çalışıyorum. Komut dosyası pist dosyalarını doğru okuyor ancak alan FileMaker Pro tablosunda güncellenmiyor. File maker tablo güncelleme sorunu alıyorum.

set _EventNo to field "EventNo" of table "Preferences" işlevi neden çalışmıyor olabilir?


Kod:
tell application "System Events" 

   tell property list file ("Volumes:NX5U:NX5U.plist")   

      tell contents      

         set _EventNo to {value of property list item "EventNo"}    

      end tell  

    end tell

end tell

set _EventNo to field "EventNo" of table "Preferences"
 

Celil KILIÇ

Yönetici
Yönetici
Değişkeni, değişken alanının yerine, alanın değerine göre ayarlıyorsunuz. Ayrıca, AppleScript'teki "Field" öğesinin Filemaker'daki "Field" ile aynı olmadığını unutmayın.

Son satırı şu şekilde değiştirmeyi deneyin:

Kod:
set field "EventNo" of table "Preferences" to _EventNo
 
Üst