Table

Filemakerda içerisinde barındırdığı field hücresi yoluyla verilerimizi saklamaya yarayan temel yapı.
Üst