Tab Order

Filemaker yapısında layoutta bulunan nesnelerin bulunduğu sıraya verilen genel ad. Bu sıra özellikle veri girişlerinde kolaylık sağlar.
Üst