Script Trigger

Filemaker yapısında çeşitli kontroller yapmak için farklı tepkilere bağlı scriptler tetikletmemiz gerekebilir. Bu sayede uygulamaya tam hakimiyet sağlarız.
Üst