Relationship

Filemaker yapısında yer alan tableler arasında ortak field kullanarak ilişki kurmaya verilen genel ad.
Üst