Portal

Filemaker yapısında relationshipe bağlı olarak related field yoluyla ilişkili diğer table veri girmemizi sağlayan nesneye verilen ad.
Üst