Kayıtlarla Çalışma

Filemaker yapısında kayıtlar bizim beslendiğimiz gıdalardır. Bu gıdaları kimi zaman siler kimi zaman girer kimi zaman tarar kimi zaman düzeltiriz.
Üst