JSON

Filemaker yapısında JavaScript Object Notation hem insan tarafından okunabilen hem de bilgisayarların manipüle etmesi kolay olan hafif bir veri değişim biçimi sağlar.
Üst