External DataSources (Dış Veri Kaynakları)

Filemaker yapısında verilerimizi filemaker içersinde tutmak zorunda kalmadığımız gibi dış kaynaktaki veri kaynaklarını da yönetebiliriz.
Üst