Custom Functions (Özel İşlevler oluşturma)

Filemaker yapısında Tanımlayacağımız bu işlevleri yaptığımız uygulamada istediğimiz gibi kullanarak uygulamamızın daha işlevsel olmasını sağlayabiliriz.
Üst