Filemaker Stok Takip

Sade Stok Takip değil Cari, Satış, Stok ve Kasa Takip

image 29 - Filemaker Stok Takip
Ana ekran

Filemaker stok takip adını verdiğimiz uygulamamız 2019 yılında çekimini yaptığımız Filemaker ailesi eğitim seti sonucunda ortaya çıkmış bir uygulamadır. 2020 yılında çekimini yaptığımız Filemaker görsel eğitim seti sonunda ortaya çıkan Filemaker Muhasebe uygulamasından daha detaylıdır. Bu uygulama temel olarak dört ana modülden oluşmaktadır.

Filemaker Stok Takip Cari modülü

image 30 1024x842 - Filemaker Stok Takip

Bu modülde satış yaptığımız müşterilerimizin temel bilgileri yer almaktadır. Bunun yanında yer alan diğer özellikler de şunlardır:

Cari kayıt takip:

image 31 - Filemaker Stok Takip
Kayıt takip özelliği

Bu özellik sayesinde hangi kullanıcı hangi tarih ve saatte kayıt üzerinde ne değişiklik yapmış eski ve yeni değerler nelerdir gibi takip yapabilir ve böylelikle sui istimallere karşı tedbir almış olabiliriz. Aynı zamanda bu logları excele aktarıp istediğimiz şekilde raporlar alabiliriz.

image 40 1024x935 - Filemaker Stok Takip
Kayıtta yapılan değişiklikleri excele aktarma

Cari Faturalar

image 32 - Filemaker Stok Takip

Bu özellike sayesinde carinin tüm faturalarını görebilir detayını inceleyebiliriz.

Cari siparişleri

image 33 - Filemaker Stok Takip

Bu özellik sayesinde müşterinin henüz onaylamadığı ve satışa dönüşmeyen siparişlerinin takibini yapabiliriz.

Filemaker Stok Takip Stok Modülü

image 34 1024x868 - Filemaker Stok Takip
Stok modülü

Bu modülde satışını yaptığımız ürünlerin tüm bilgilerini saklar ve satış işleminde lookup yöntemi ile kullanırız. Bunun yanında stok hareketlerini de bu ekranda izleyebiliriz. Elbette istediğiniz tüm özellikleri bu modüle eklemeniz mümkündür. Ayrıca ekrandaki stok bilgilerini mySQL veri tabanına da ekleyebilir, eklediğimiz SQL kaydını silebilir ve düzeltebiliriz. Filemaker SQL konusunda ayrıca yaptığımız bir görsel eğitim çalışmamız bulunmaktadır. Bu çalışmamızda Filemaker ile SQL arasındaki iletişim ele aldık ve Filemaker içinde yer alan kayıtlarımızın nasıl SQL veri tabanına aktarılacağını, nasıl silineceğini, nasıl düzenleme yapılacağını uygulamalı ve görsel bir şekilde anlattık. Bunu 2019 Filemaker eğitim setimizde bulabilirsiniz.

Ürün Kataloğu

Kimi zaman ürünlerimizin tanıtımını da yapmak isteyebiliriz. Bunun için ürünlerimizin resimleri ve diğer detay bilgileri ile birlikte katalog bilgilerini almamız gerekeli olacaktır. İşte bu uygulamamızda Stoklarımızda bulunan ürünlerin bir kataloğunu da alabilmekteyiz.

image 38 - Filemaker Stok Takip

Filemaker Stok Takip Satış modülü

image 35 1024x868 - Filemaker Stok Takip
Satış modülü

Bu modül uygulamın can alıcı modülü durumundadır. Bu modülde cari ile ürünler buluşturularak satış işlemi yapılmaktadır. Bunun yanında satış sonrası kasaya aktarma işlemi de yapılmaktadır.

Filemaker stok takip Satış Raporu

Bu ekranda satış raporu da alabiliyoruz.

image 37 1024x868 - Filemaker Stok Takip
Satış raporu

Filemaker stok takip Fatura yazdırma

Satış ekranında bulunan satış işleminin faturasını da yazıcıdan yazdırabilir ya da maile ekleyerek e-fatura olarak müşteriye gönderebiliriz.

image 39 1024x868 - Filemaker Stok Takip
Fatura yazdırma

Diğer özelliklerinden söz etmeye gerek duymuyorum.

Filemaker Stok Takip Kasa modülü

image 36 1024x868 - Filemaker Stok Takip
Kasa modülü

Bu modülde kasamızı takip edebiliyoruz. Aynı zamanda manuel yeni girdiler ve çıktılar ekleyebiliyor ve rapor alabiliyoruz. Elbette geliştirilmeye açıktır.

Ayarlar

image 41 1024x664 - Filemaker Stok Takip

Script yapısı

image 42 - Filemaker Stok Takip

Bu uygulamayı nerden edinebilirim?

Bu dosyayı edinmek için lütfen burayı tıklayınız. Ayrıca buraya da bakabilirsiniz.

error: filemakerx.com