Filemaker Field Türleri

Filemaker field türleri ile çalışma

Filemaker Field türleri işin temelini oluşturur: Çünkü FileMaker Pro’yu anlamanın en önemli yönlerinden biri alan türlerini, birbirlerinden nasıl farklı olduklarını ve bunları etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi anlamaktır.

Basitçe ifade etmek gerekirse, Filemaker field türleri, veritabanınızdaki her alanın ne tür bilgileri tutması gerektiğini tanımlar. Bir kişinin adı metindir, bir işlemin dolar tutarı bir sayıdır, doğum günü bir tarihtir, vb. Genel olarak, her birinin ne olması gerektiği size açık olmalıdır.
Alan türleri, belirli bir alanda ne tür işlemler gerçekleştirilebileceğini, bir alanın hangi bilgileri kabul edebileceğini ve bir alanın hangi kurallara göre sıralanacağını belirler. Uygun bir tanımlayıcı alan adı ile veritabanına bağlamını ve anlamını veren bir veri türü tanımının birleşimidir.

Filemaker field türleri nelerdir?

Filemaker field türleri: Text Field

Filemaker field türleri içinde text (metin) alanları, alan türlerinin en serbest şeklidir.

Kullanıcılar, satır başı da dahil olmak üzere herhangi bir bilgi aralığını girebilir ve bir metin alanının ne tür bir form veya bilgi tutacağına dair herhangi bir beklenti yoktur. Tek gereksinim, metin olmasıdır; başka bir deyişle, metin alanına resim yerleştiremezsiniz. Bir metin alanı, kullandığınız dile bağlı olarak, elbette RAM ve sabit disk alanı ile sınırlı 2 GB’a kadar bilgi depolayabilir ve yaklaşık 100 karaktere kadar indeksleyebilir. Dizin oluşturmayı bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Şimdilik, her alan türünün indeksleme konusunda farklı sınırları ve yaklaşımları olduğunu unutmayın.

Filemaker field türleri: Number Field

Sayı alanları 10-400 ila 10400 arasındaki değerleri ve aynı aralıktaki negatif değerleri saklayabilir.

FileMaker Pro, bir sayı alanının ilk 400 anlamlı basamağını (sayılar, ondalık noktaları veya işaretler) dizine ekleyerek harfleri ve diğer simgeleri yok sayar. Sayı alanları metni kabul edebilir (satırbaşı döndürmese de), ancak sayısal alandaki metinler yok sayılır. Örneğin sayısal bir alana girerseniz FileMaker “12ax3” değerini 123 olarak yorumlar. FileMaker Pro ile akılda tutulması gereken bir şey: Bir sayı alanı Boole olarak ifade edilebilir. Boole değeri doğru veya yanlıştır ve genellikle bir şeyin durumunu test etmek için kullanılır. Sıfır veya boş değer yanlış; diğer tüm veriler doğrudur. Genellikle bu şekilde kullanılan sayı alanlarını geçersiniz. Bir sayı ve metin alanı arasındaki birincil ayrım, nasıl sıralandıklarıyla ilgilidir: bir metin alanı 1, 10, 2, 20, 3, 4, 5’i sıralarken, bir sayı alanı 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20.

Filemaker field türleri: Date Field

Tarih alanları yalnızca Gregoryen takvim tarihlerini kabul eder. FileMaker Pro, işletim sisteminizin yeni bir dosya oluşturulduğu sırada kullandığı standardı alarak, ülkenizin izlediği tarihi veritabanına aktarır.

Tarih biçimleri – yıl, ay ve gün sırası – belirli bir dosya için ortaktır. Tarihlerin görüntülenme şeklini değiştirmek mümkün olsa da, dosya oluşturma sırasında sabit olan bu temel düzendir.
FileMaker Pro’daki tarihler dahili olarak 01/01/0001 tarihinden bu yana geçen gün sayısı olarak saklanır. Örneğin, 1 Ocak 2004, 731581’dir. Tarihleri ​​karşılaştırmanız veya bunlarla ilgili herhangi bir işlev gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, perde arkasında gerçekten sadece sayılar olduğunu unutmayın. Bu özellik aslında oldukça kullanışlıdır. Bir tarihi bir hafta öncesine geçirmek için tek yapmanız gereken yediyi çıkarmak.
Tarih alanları 1 Ocak 0001 ile 31 Aralık 4000 arasındaki değerleri depolayabilir.

Filemaker field türleri: Date Field

Zaman alanları SS: DD: SS.ddd bilgilerini tutar. Sonuna bir ondalık sayı eklenebileceğine dikkat edin.

Ayrıca : Bir kullanıcı “25:00” değerine girerse, FileMaker Pro 99: 00: 00: 30: 30: 30: 00 gibi doğru bir şekilde yorum yapar. Bu davranış, bir seferde 30 saat eklemeniz, örneğin saatin hangi saatte olduğunu hesaplamaktan rahatsız olmak istemediğinizde yararlıdır. Benzer şekilde, bir zaman izleme sisteminde veri girişi yapıyorsanız ve saat 14: 00’dan itibaren çalıştığınız bir vaka için iki giriş oluşturmak istemiyorsanız. Pazartesi (gerçekte Salı) saat 02: 00’a kadar sisteminize 26:00 girerek haklı olarak 12 saate kadar hesaplanır.
Tarihlerde olduğu gibi, FileMaker Pro zamanı dahili gün içinde geçerli saat 12:00: 00’dan saniye cinsinden kaydeder. “1” 12:00:01 ve “43200” 12:00. Aynı şekilde, zaman formatınız, sistemin işletim sistemi ayarlarına bağlı olarak, dosya oluşturulurken belirlenir.
FileMaker Pro’da saklayabileceğiniz maksimum zaman değeri 2.147.483.647’dir. Bu çok zaman.

Filemaker field türleri: Timestamp Field

Timestamp tarih ve saat bilgilerini birleştirir.

Olduğu gibi, bilgiler elle girmek yerine genellikle bunlara eklenir (kopyalayıp yapıştırabilirsiniz). Veritabanınıza, bilgisayar donanımınızın 4GB’a kadar olan pratik sınırları ile sınırlanan her türlü dijital belgeyi yerleştirebilirsiniz. Kap alanları ayrıca üç yerel ortam türünün görüntülenmesini / oynatılmasını destekler: resimler, QuickTime filmleri ve sesler. Desteklenen biçimler için FileMaker yardım sistemine bakın, ancak en yaygın görüntü biçimleri dahil edilmiştir … ve beklemediğiniz bazı biçimler. Örneğin, QuickTime kullanarak bir mp4 film dosyasını görüntülemek ve oynatmak mümkündür. Son olarak, Windows’ta Microsoft Excel belgeleri, PDF ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli OLE nesneleri desteklenir. Kapsayıcı alanlarını kullanma hakkında hatırlanması gereken önemli bir şey: Dosyayı veya medyayı FileMaker’ın kendisinde (disk alanı gerektiren) depolayabilir veya dosyaya yol başvurusunu depolayabilirsiniz. Eğer dosyaya bir referans kaydetmeyi seçersiniz, FileMaker Pro, bir Web tarayıcısı gibi, görüntü veya dosya simgesini gerektiği gibi görüntüler, ancak gerçek belgenin kendisini tutmaz. Referansları depolamanın güzel bir özelliği, daha sonra konteyner alanlarınızdaki belgeleri işletim sisteminizde başlatmak için çift tıklayabilmenizdir.

Boşluk ile ayrılmış, hem tarih hem de saat değerlerine sahip bir alan olarak görünür: 1/1/2020 12:00:00. Tarih ve saat formatlarında olduğu gibi, zaman damgaları da sayı olarak saklanır: 1/1/0001 00:00:00 arası saniye sayısı. Bu alan türünü kullanırken büyük sayılarla çalışmaya hazır olun. Zaman damgaları, tarih ve saat bilgilerini genellikle tek bir zaman damgası alanında depolayan diğer veritabanlarıyla (SQL diliyle çalışanlar gibi) birlikte çalışabilirlik için önemli bir yardımcıdır.
Zaman damgasının maksimum değeri 31/31/4000 11: 59: 59,999999 pm’dir. veya 126.227.764.799.999999 saniyedir.

Filemaker field türleri: Container Field

Kap alanları diyebileceğimiz container alan yukarıdaki dört alandan farklıdır: İkili bilgi depolarlar.

Filemaker field türleri: Calculation Field

Hesaplama alanları dediğimiz calculationlar formülleri değerlendirir ve gerekli sonuçları görüntüler.

Bir hesaplama alanı oluşturduğunuzda, Hesaplamayı belirt iletişim kutusu açılır.

Filemaker Field Türleri calculation

Hesaplamayı Belirt iletişim kutusunun özellikleri şunları içerir:
■ Alan listesi — Tablo menüsünün altındaki listeden hesaplamanıza dahil edilecek alanları seçin. Tablodan tabloya değiştirmek için açılır menüyü kullanın. Çift tıklamanın, hesaplamanıza imlecinizin bulunduğu yere bir alan eklediğini unutmayın.
■ İşleçler — Matematik ve özel işleçler eklemek için bu düğmeleri kullanın.
■ İşlev listesi — Görünüm açılır menüsünün hemen altında bir işlevler listesi bulunur. Burada, FileMaker Pro’nun çeşitli işlevlerinde gezinebilir ve eklemek için çift tıklayabilirsiniz. Sözdiziminizi düzeltmek için buradan başlamak iyi bir fikirdir.

Yukarıdaki menü, ihtiyacınız olan işlevleri göstermek için listenizi kategoriye göre filtrelemenizi sağlar.
■ Formül metin kutusu — Bu, gerçek formülünüzü oluşturduğunuz yerdir. Bu basit bir metin giriş alanıdır: İsterseniz bir metin düzenleyicide çalışın ve hesaplamaları buraya yapıştırın.
■ Hesaplama Sonucu – Hesaplamalar, hangi veri / alan türüne bağlı olarak değişen bilgiler döndürür. Alanın alfabeye göre sıralanabilmesini istiyorsanız Metin döndürün. Diyelim ki bir fiyat döndüren bir alanınız varsa, türü Sayı olarak ayarlayın.

Hesaplama örnekleri arasında
■ 3 + 4 her zaman 7 sonucunu gösterir.
■ Satış Vergisi, Satış ve Vergi adlı iki alanın toplamını görüntüler.
■ Konum (Notlar; “a”; 1; 1), bulunan ilk “a” için Notlar alanındaki ilk karakterden başlayarak sayısal bir konum döndürür.
■ IsEmpty (Tutar), “Tutar” öğesinin içinde sıfır da dahil olmak üzere bir değere sahip olup olmamasına bağlı olarak sıfır veya bir (Boolean) döndürür. Sıfır girilirse, alan teknik olarak boş değildir. Yalnızca boş bir değer boş kabul edilir.
■ (Tarih> 900; “evet”; “hayır”) Tarih’e girilen tarihler için 6/19/0003 tarihinden büyük bir evet gösteriyorsa; aksi halde hayır gösterecektir. (Yalnızca 1/1/0001 tarihinden önceki gün sayısı için test yaptığınızı unutmayın.)
Hesaplamalar FileMaker programlama için esastır.

Filemaker Summary Alan

Özet alanları dediğimiz summary alanlar bulunan kayıt kümesindeki bilgileri değerlendirmenizi sağlar.

Toplam, Ortalama, En büyük, En küçük ve Say, oluşturabileceğiniz özetler arasındadır. Bunların bulunan kayıt setlerine uygulandıklarını unutmayın: Bulunan setinizi değiştirirseniz ve sonuç değişecektir.
Örneğin, işlem_tarihi ve işlem_tutarı alanlarını içeren işlem adlı bir tablonuz olduğunu varsayalım. Daha sonra işlem_tutarı alanını toplamak için bir özet alanı tanımlayabilir ve bir layout üzerine yerleştirebilirsiniz. Özet alanı, şu anda etkin olan kayıt kümesi için işlem_tutarı alanının değerlerini ekler. Tarihe göre 10/1 / 2003–10 / 31 / 2003’te bir bulma işlemi yaparsanız, bulunan kümeniz Ekim ayı için yapılan tüm işlemler olacak ve özet alanı yalnızca toplam aylık işlem tutarını gösterecektir. Bulunan yeni kümenin toplamını yansıtarak farklı bir bulma isteği ve toplam değişikliklerinizi gerçekleştirin.

Filemaker Summary Field İşlevleri

Total Of

Bulunan kümenizdeki belirtilen alandan değerler ekler. Bunu bir sayı sütunundan toplam veya genel toplam olarak düşünün.
Ayrıca, kayıt kümeniz için geçerli bir toplam görüntüleme seçeneğini de etkinleştirebilirsiniz. Bu, özet alanını bir listenin gövde alanına yerleştirirseniz, toplamınızın çalışan bir hesaplamasını gösterir.

Average of

Bulunan kümenizdeki belirtilen alandaki değerlerin ortalamasını alır. Ağırlıklı ortalama seçeneği, ortalamayı hesaplamak için ağırlık faktörü olarak davranacak ikinci bir alan belirlemenizi sağlar.
Seçtiğiniz alan bir sayı veya sayısal sonuç içeren bir hesaplama olmalıdır.

Count of

Bulunan kümenizde belirtilen alanda geçerli verilere sahip kayıt sayısını sayar. Örneğin, bulunan 20 kayıttan 18’inde veri varsa, özet alanınızda “18” görüntülenecektir.
Koşu sayısı, koşu toplamına benzer şekilde çalışır: Bulunan kümenizdeki her kaydın artan sayısını görüntüler.

Minimum

Başvurulan alandan belirli bir bulunan kümedeki en düşük sayı, tarih, saat veya zaman damgasını döndürür.

Maximum

Başvurulan alandan belirli bir bulunan kümedeki en yüksek sayı, tarih, saat veya zaman damgasını döndürür.

Standart devition of

Başvurulan alandaki değerlerin ne kadar farklı olduğunu belirler. Bulunan kümenizdeki değerlerin ortalamasından standart sapmayı döndürür.
Standart sapma formülü, normal standart sapmayı takiben n-1 ağırlıklıdır.
Standart sapma iki şekilde gelir: önyargılı veya n-0 değerlendirmesi yapmak için Popülasyona Göre seçeneğini belirleyin.

Fraction of total of

Belirli bir kaydın (veya alan bir alt özet bölümüne yerleştirildiğinde kayıt kümesinin) sorumlu olduğu toplamın oranını döndürür. Örneğin, satışların yüzde kaçının belirli bir kişiyle ilişkilendirilebileceğini izleyebilirsiniz.
Alt toplam seçeneği, ikinci bir alan belirtmenize olanak tanır.
verilerinizi gruplandırmak için.

Özet alanları, kayıt kümelerinde işlev gerçekleştirmek için yararlıdır, ancak bunları dikkatli kullanın. Herhangi bir layoutu yüklemek için gereken süreyi uzatabilir ve veritabanının yavaşlamasına yol açabilirler. Summary alanlar yerine script kullanmaya çalışın.

Bir özet alanı oluşturduğunuzda, kullanmak istediğiniz işlevi ve özet almak istediğiniz alanı seçmenizi isteyen Özet Alanlar için Seçenekler iletişim kutusu açılır.

Filemaker Field Türleri Summary

Özet alanlarını kendi layoutlarınıza yerleştirmek iyi bir fikirdir, böylece bir kullanıcı bulunan bir setin değerlendirmesini seçebilir.

Daha detaylı bilgi almak için Filemaker dökümanları sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu konuları ve daha fazlasını tamamen görsel ve uygulamalı olarak öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Hakkında Behlül Akkoç

Ayrıca inceleyin

Filemaker kullanımı

Filemaker kullanımı eylemine başlarken artık kollarınızı sıvayıp FileMaker Pro’yu kullanmaya başlamanın zamanı geldi. Zira bu …

error: filemakerx.com